Privacy Policy

(Vietnamese bellow)

Last modified: October 01, 2019


Welcome to BeeCost!

This Privacy Policy describes the ways we show, collect, process information about you (anonymous or you give us) that you’ve agreed and accepted as a part of “BeeCost Terms of Service” at https://www.beecost.com/term.

You can use all of our services without providing any personal information. In case you do, we will not sell or trade your personal information under any circumstance.

We only collect anonymous information via technologies like cookies (small files stored by browser), web beacons, or unique identification by devices… our target is to improve your product experience and prevent robots (with strange behaviour) harm our service providing to you.

We believe this action is a must by giving two good examples: First, the unique identification from browser or device (pc/mobile) helps you to find information you have saved to cache/local storage on your browser or device, without this identification, everytime you update or reinstall BeeCost, you become a newbie with empty experience, no any personalization. Second, the unique identification helps us to avoid DOS attack by detecting too many connections from the same IP, by stopping these harmful connections, we keep the system in healthy status for you.

Our service may change your website/app UI and content to provide enrichment data like analytics, pricing history, predictions, offers, deals…, by clicks from you, they may lead you to BeeCost/our partner’s website/application. It doesn't mean we send some form of spam, fake or harmful information, None of them will be shown to you.

We provide valuable insights of product and content (such as price history, price analytics and prediction), it's a kind of added value generated day by day. We believe it's value for your internet and shopping experience. So, sometimes we ask you to take some action (like clicks) as a way to confirm this added value BeeCost is providing you. This is also the way we detect abnormal connections to our system which are harmful for us and your experience.

We set up a tracking request on our site implies that you'd like us to contact you via the contact information you provided us. We will do our best to only do so if useful and necessary - we hate spam as much as you do.

If you login/register using Social-Login or OpenID we will only save the username and/or email address of the provided data. In some specific case, with your accept, we share your identification to your specific provider (for ex: your payment provider) which you agreed to take some action with them, this kind of process will be limited in your accepted scope. You can delete all your information by requesting us to delete your account in BeeCost system.

Our privacy policy may change from time to time. If we make any material changes to our policies, we will place a prominent notice on our product/service like website, application, extension…


Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư mô tả cách BeeCost hiển thị, thu thập, xử lý các thông tin mà bạn nhìn thấy hoặc thông tin về bạn (nặc danh hoặc bạn cung cấp) mà bạn đã đồng ý như một phần của “Thỏa thuận Dịch vụ” của BeeCost tại địa chỉ https://www.beecost.com/term.

Bạn có thể dùng toàn bộ Dịch vụ của BeeCost mà không cần cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào. Trong trường hợp bạn có cung cấp, BeeCost không bán hay thương mại hóa bất cứ thông tin nào của bạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi thu thập các thông tin khuyết danh bằng các công nghệ như sử dụng Cookies (những file nhỏ lưu trữ trong trình duyệt web), Bộ nhớ tạm, Web beacons hoặc các định danh, thông tin từ thiết bị, vùng lưu trữ mà thiết bị hoặc trình duyệt web cấp phép… mục tiêu của chúng tôi là để nâng cao trải nghiệm dịch vụ và phòng chống các hoạt động phá hoạt tự động (robots) có thể ảnh hưởng hay phá hủy Dịch vụ của BeeCost đang cung cấp cho bạn.

Chúng tôi tin rằng việc này là cần thiết và sẽ đưa ra hai ví dụ điển hình: Thứ nhất, các định danh duy nhất tại trình duyệt hoặc thiết bị (máy tính, điện thoại) sẽ giúp bạn không cần phải tìm lại các thông tin đã lưu trữ tạm tại trình duyệt/thiết bị (như các từ hay dùng), không có định danh này mỗi lần cập nhật hoặc cài đặt lại sẽ làm mất hoàn toàn trải nghiệm cá nhân của bạn. Thứ hai, các định danh duy nhất sẽ giúp chúng tôi tránh những cuộc tấn công hàng loạt (DOS) bằng cách phát hiện có quá nhiều các định danh khác nhau đang truy cập từ cùng một IP, việc ngăn chặn sớm những truy cập đó sẽ giúp những người dùng như bạn được sử dụng một hệ thống khỏe mạnh.

Dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi giao diện và nội dung bạn đang xem trên website hoặc một giao diện ứng dụng mobile/pc, mục tiêu của việc này để cung cấp tới bạn những dữ liệu và nội dung cao cấp như lịch sử giá mua sắm, các dự đoán về giá cả và thị trường, … Đôi lúc, chúng tôi cũng hiển thị các offers, affiliate link, deals, mã giảm giá, … từ các đối tác của mình, thông qua việc click vào các hiển thị đó, bạn có thể được điều hướng qua website hoặc ứng dụng của một trong số các đối tác của BeeCost. Tất nhiên, toàn bộ hoạt động này loại trừ tất cả các loại nội dung rác, giả mạo, gây hại, trái pháp luật, … không bao giờ chúng xuất hiện trước mắt bạn.

BeeCost cung cấp cho bạn những thông tin giá trị của sản phẩm cũng như nội dung online (như là lịch sử giá, các phân tích và dự đoán giá cả), chúng cũng là những giá trị gia tăng được tích lũy dần. Chúng tôi tin rằng nó mang lại những giá trị rõ ràng cho bạn khi trải nghiệm internet hoặc mua sắm online. Vì vậy đôi khi, thông qua giao diện, chúng tôi hỏi bạn về việc đó và yêu cầu bạn thực hiện hành động (như là click chuột) như là xác nhận giá trị gia tăng của BeeCost dành cho bạn. Việc này thậm chí còn giúp chúng tôi loại trừ được những hành vi bất thường đang cố truy cập trái phép tới những tài nguyên BeeCost đang dành cho bạn.

Chúng tôi cũng cài đặt các mục riêng để bạn có thể tạo những yêu cầu về BeeCost mà bạn có thể tạo ra chúng bằng cách liên hệ với chúng tôi. BeeCost sẽ phản hồi các yêu cầu của bạn một cách hữu ích và phù hợp và tiết kiệm thông tin nhất - chúng tôi cũng ghét spam như là bạn vậy.

Nếu bạn đăng nhập vào hệ thống BeeCost sử dụng các định danh mạng xã hội, google hoặc các định danh mở được cho phép khác, chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ các thông tin được cung cấp. Thông tin đăng nhập mà bạn cung cấp chỉ được chia sẻ trong trường hợp bạn chỉ định các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ cần thiết tới định danh (như nhà cung cấp thanh toán của bạn) và chỉ giới hạn trong các hoạt động mà bạn đồng ý. Bạn có thể xóa các thông tin của mình bằng việc gửi yêu cầu xóa tài khoản tới chúng tôi.

Chính sách Quyền riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian, thường là do sự thay đổi về luật sở tại hoặc các tính năng mới của BeeCost ra đời. Nếu chúng tôi thực hiện bất cứ thay đổi nào với chính sách này, nó sẽ được thông báo tới bạn ngay thông qua trang chủ, ứng dụng hay tiện ích mở rộng, ...